Rådgivning

Hos G-Fiber ligger rådgivning os meget på sinde, da resultatet er lige så vigtig for os, som for vores kunder. Enhver opgave starter med kortlægning af støjemissionen på den givne lokation. Ud fra punktmålinger på lokationen beregner vi kravene til de støjskærme, der kræves for at opnå et tilfredsstillende resultat i henhold til de krav, der stilles.

Der udarbejdes en støjkortlægningsrapport, der er lavet af en akkrediteret leverandør. Rapporten er grundlaget for den optimale løsning, der tilbydes af G-Fiber. 

Via rådgivningen hos os sikrer vi, at de støjgivende aktiviteter skærmes i henhold til de krav der stilles fra omverden eller de offentlige myndigheder. G-Fiber kan være med i hele processen eller dele af processen.

Kontakt os

Kontakt os