Støjskærme

Læs mere

G-Fiber tilbyder dig at være behjælpelig i forhold til projektering og montering af støjskærme. Når vi sælger støjskærme, er de udført med genanvendt glasfiber. Det kan være glasfiber fra eksempelvis vindmøller m.m. Trafikstøj kan være meget generende, men heldigvis kan en støjskærm dæmpe støjen fra vejen.

Mobile og stationære støjskærme fra G-Fiber er udført med genanvendt glasfiber

G-Fiber sælger støjskærme, som aflaster nærområder til trafikerede veje og jernbaner for støjbelastning. Det kan være en stor lettelse, for støj kan være en stressfaktor. Mere end hvert 3. hus er støjbelastet, så belastningen ligger over grænseværdien for støj. Ved nybyggeri og også ved nye veje, som man anlægger ved eksisterende huse og øvrige boliger, gælder der visse regler. Til gengæld findes der ingen regler ved de allerede eksisterende boliger samt allerede eksisterende veje. Det er altså her, at man finder de støjbelastede huse og øvrige boliger.

Med en støjskærm fra G-Fiber kan støjbelastningen og vejstøjen heldigvis mindskes ved boligområder. En støjskærm giver akustisk isolation. Samtidig bruges der genanvendt glasfiber, som kan mindske støjen og samtidig også tilgodeser miljøet.

Hos G-fiber kan du vælge mellem en mobil eller stationær løsning. To opgaver er sjældent ens, for vores kunder og deres behov er ofte forskellige. G-Fiber har et indgående kendskab til lovgivningen og reglementer for støjskærme i Danmark, så spørg os gerne. G-fiber afdeling sælger skærme til både jernbaner og tæt trafikerede veje. Så slipper de omkringboende for meget af trafikstøjen, og deres livskvalitet stiger igen. G-Fiber tilbyder støjskærme, som er er et plus for miljøet og samtidig øger beboernes livskvalitet, når støjen reduceres kraftigt.

G-Fiber samarbejder med Aalborg Recycling ApS, der er et søsterselskab. Hos G-Fiber har vi efterhånden opnået stor erfaring og ekspertise i at rådgive om og producere støjreducerende vægge til udsatte boligområder. Ring gerne på Tlf.: 98 13 31 00