Støjvægge udendørs

Læs mere

Støjvægge udendørs er blevet meget populære og kan reducere støjbelastning fra tæt trafikerede veje. G-fiber har stor erfaring i støjvægge udendørs. De kaldes også for lydhegn eller støjhegn. De populære støjvægge er også meget brugt ved visse jernbanestrækninger. Kontakt os for mere information

G-fiber har stor erfaring i støjvægge

Støjbelastninger fra tæt trafikerede veje er et stigende problem i vores moderne samfund. Man prøver derfor at reducere disse støjgener med støjvægge udendørs. G-Fiber har samtidig med at man reducerer støj forureningen og kigget på hvordan miljøet hjælpes bedst muligt. G-Fiber genanvender glasfiber fra primært vindmølle vinger og transformere dem om til støjvægge.

Man søger at bortfjerne støjen tættest muligt på støjkilden. Man kan nemt ændre et almindeligt autoværn til en af de moderne lave støjskærme udendørs. Dermed kan støjen fra tæt trafikerede veje og dækstøj minimeres kraftigt. Støj fra dæk kaldes også for rullestøj. Støjsvag asfalt har også god effekt og kan kombineres med moderne støjvægge udendørs. Desuden findes der også støjsvage dæk, som også vil nedbringe vejstøjen.

 Som hovedregel kan man sige, at jo højere støjskærm – desto mere støjdæmpning. Støj udbredes mest i medvind samt i overskyet vej. G-Fiber hjælper med hele processen i forhold til mobilestøjvægge eller stationære støjvægge. Kontakt os gerne for en uforpligtende snak.

G-Fiber samarbejder med Aalborg Recycling ApS omkring genvinding af glasfiber fra bl.a. vindmølle vinger.